Βυζαντινά Αντίφωνα (Απρίλιος 2005)

by Νίκος Μανιουδάκης on 11 Μαρτίου 2017

η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ και
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

συνδιοργάνωσαν
εκδήλωση Σαρακοστής και Μεγάλης Εβδομάδας
Βυζαντινά Αντίφωνα
5 Απριλίου 2005

Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία
υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή Αντώνη Αλυγιζάκη

 

 

 1. Φως ιλαρόν
 2. Κύριε των δυνάμεων
 3. Μη αποστρέψεις
 4. τον νυμφώνα σου βλέπω (ελληνικά, αραβικά)
 5. Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή
 6. Ευλογητάρια επιταφίου (των αγγέλων ο δήμος, Τι τα μύρα)
 7. Αγιος ο Θεός, Επιταφίου σε πλ.β’
 8. Η ζωή εν τάφω, Άξιον εστίν, αι γενεαί πάσαι
 9. Γεύσασθε και ίδετε, μετά στίχων
 10. κράτημα: οργανική εισαγωγή (ούτι, κανονάκι) – τεριρεμ
 11. τον νυμφώνα σου βλέπω, αι γενεαί πάσαι (αραβικά) – φήμη αρχιεπισκόπου Κρήτης

Παραδοσιακή Χορωδία Ενορίας Αγίου Τίτου
και Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης
υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή Ανδρέα Γιακουμάκη

 1. Δόξα νά χει πάσα μέρα
 2. Άνθρωπε ποιός είσαι σύ
 3. Εις την πόλη Βηθανία
 4. Η Βηθανία σήμερον
 5. Σήμερο μαύρος ουρανός
 6. Ένας είναι ο Κύριος