Εορτασμός Μεσοπαντήτισσας 2005

by Νίκος Μανιουδάκης on 11 Μαρτίου 2017

η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ και
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
συνδιοργάνωσαν
εορτασμό της Παναγίας Μεσοπαντήτισσας,
στις 19 Ιανουαρίου 2005

Συμμετέχουν
η  Βυζαντινή Χορωδία Ενορίας Αγίου Τίτου
και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης
υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή Ανδρέα Γιακουμάκη

 1. Την σην εικόνα…-Κοντάκιο, ήχος πλάγιος του τετάρτου
 2. Την θείαν εικόνα σου… – Απολυτίκιο, ήχος τέταρτος χρωματικός
 3. Ως αγίασμα ένθεον και σεπτόν ιλαστήριον… – Στιχηρό Αίνων, ήχος πρώτος
 4. Την Αειπάρθενον κόρην… – Στιχηρό Αίνων, ήχος πρώτος
 5. Μεσοπαντήτισσα πάλαι… – Στιχηρό Αίνων, ήχος πρώτος
 6. Πόλις Άχραντε, του Ηρακλείου… – Απολυτίκιο, ήχος τρίτος
 7. Την Θείαν σου Μορφήν… – Κάθισμα, ήχος έξω πρώτος
 8. Χαίροις Θεογεννήτορ αγνή…- Απόστιχο, ήχος πλάγιος του πρώτου
 9. Άξιόν εστίν… – Ήχος πλάγιος του δευτέρου (ανωνύμου συνθέτου)
 10. Κράτημα. Ήχος Νενανώ. Δανιήλ πρωτοψάλτου.
 11. Πολιορκία και Παράδοση του Ηρακλείου: τμήμα που αναφέρεται στην θαυτουργική εικόνα της Μεσοπαντήτισσας, από το ποιητικό έργο “Ο Κρητικός Πόλεμος” του Μαρίνου Τζάνε-Μπουνιαλή.