Τροπαιοφόρου εφύμνιον

by Νίκος Μανιουδάκης on 11 Μαρτίου 2017

«Τροπαιοφόρου εφύμνιον»

η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

συνδιοργάνωσαν

Moυσική και φιλολογική εκδήλωση προς τιμήν
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
4 Νοεμβρίου 2009
στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Ομίλησε
ο συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής, κ. Γιώργος Παναγιωτάκης,
Ψάλλονται
ανέκδοτοι ύμνοι προς τιμή του Αγίου Γεωργίου
από τη βυζαντινή χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου.
Αποδίδονται
δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στον Άγιο Γεώργιο
από την παραδοσιακή χορωδία και ορχήστρα της εταιρείας.
Τις χορωδίες διευθύνει
ο καθηγητής μουσικής, κ. Ανδρέας Γιακουμάκης.
Τη μουσική επιμέλεια έχει κάνει
ο πρωτοψάλτης, κ. Βασίλειος Νόνης.

Βυζαντινή Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Τίτου
και  Παραδοσιακή Χορωδία και Ορχήστρα
της Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής
υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή Ανδρέα Γιακουμάκη
ανέκδοτοι ύμνοι προς τιμή του Αγίου Γεωργίου
δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στον Άγιο Γεώργιο