άσματα Λαζάρου και Σταύρωσης

by Νίκος Μανιουδάκης on 11 Μαρτίου 2017

CD

λαϊκο-θρησκευτικά άσματα
Λαζάρου και Σταύρωσης

CD λαϊκο-θρησκευτικά άσματα Λαζάρου και Σταύρωσης

το το CD διατίθεται από την Εταιρία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής στην τιμή των 10 ευρώ

αρμόδιος κ. Εμμανουήλ Γρηγορίου, ταμίας της Εταιρίας, στον πρόναο του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου

και κ. Ανδρέας Γιακουμάκης, Διευθυντής της Βυζαντινής Ορχήστρας Κρήτης και της Χορωδίας Αγίου Τίτου, τηλ. 6977394527