η Εταιρία, με συντομία

by Νίκος Μανιουδάκης on 11 Μαρτίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

με συντομία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, είναι σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Ηράκλειο.
Η Εταιρία έχει ως έμβλημα το ειδώλιο Κιθαρωδού Μινωικής εποχής

Σκοποί

Σκοποί της Εταιρίας είναι:
α) Η μέριμνα για την εκμάθηση, τη φύλαξη, την προβολή και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και μουσικής, στη διαχρονική τους μορφή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ως βασικών στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού.
β) Η έρευνα, η μελέτη και σπουδή της ελληνικής γλώσσας, όπως αποτυπώνεται στα κείμενα της αρχαίας, βυζαντινής και νεώτερης ελληνικής γραμματείας, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης (πατερικά κείμενα, εκκλησιαστική υμνολογία και παράδοση).
γ) Η συστηματική μελέτη και διδασκαλία της ελληνικής μουσικής, βυζαντινής, παραδοσιακής και λαϊκής.
δ) Η συνεργασία και συμμετοχή στις καλλιτεχνικές, πνευματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Ενορίας του Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η κατάλληλη υποστήριξη και ενίσχυσή τους.

Τομείς εργασίας – Μέσα
Σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς, κύριοι τομείς εργασίας και τρόποι δράσης της Εταιρίας είναι:
α) Η μορφωτική δράση, μέσω δημοσιεύσεων, παρουσιάσεων, παρεμβάσεων, με στόχο την ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας και την κατανόηση των γλωσσικών θησαυρών του παρελθόντος.
β) Η διδασκαλία της λόγιας ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και βυζαντινής) σε όσους επιθυμούν να την σπουδάσουν, καθώς επίσης και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους, μετανάστες του εξωτερικού, παλιννοστούντες Έλληνες και καθέναν που έχει ανάγκη ή ενδιαφέρεται να μάθει την ελληνική γλώσσα.
γ) Η οργάνωση τμημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, σεμιναρίων κτλ. για την εκμάθηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και μουσικής, καθώς και η διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
δ) Η συγκρότηση παιδικού βυζαντινού χορού, μικτής χορωδίας ενηλίκων, νεανικής μπάντας, και ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής.
ε) Η οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, μορφωτικών εξορμήσεων και άλλων σχετικών φιλολογικών, μουσικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
στ) Η στέγαση της Εταιρίας σε κατάλληλο οίκημα, η δημιουργία βιβλιοθήκης και η ίδρυση μουσείου παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
ζ) Η έκδοση ενημερωτικών και μορφωτικών εντύπων και η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
η) Η χρήση κάθε άλλου νόμιμου μέσου, που θα είναι σύμφωνο με τους σκοπούς της Εταιρίας.

Ετήσια εορτή
Ως ημέρα εορτής της Εταιρείας ορίζεται η δεύτερη Κυριακή του Ιανουαρίου, κατά την οποία τιμάται η Παναγία η Μεσοπαντήτισσα.